zpět

Prodej plynových turbo kotlů

Nařízení Evropské komise č. 813/2013 zakazuje od září 2015 výrobu a prodej plynových turbo kotlů, přičemž výrobci mohou po tomto datu pouze vyprodat stávající skladové zásoby. Zájemci o plynový turbo kotel, si tak musejí s koupí pospíšit, nebo zvolit dražší, ale zároveň mnohem úspornější kotel kondenzační. V rámci vyšší efektivity vytápění, je mnohdy nutné spolu s výměnou kotle provést i výměnu stávajících, méně výkonných radiátorů za nové. Spotřebitel tím docílí maximální možné výhřevnosti v návaznosti na výkon kotle, která se pozitivně odrazí na snížení roční spotřeby plynu.
Prodej plynových turbo kotlů

V rámci podpory úspornějších a ekologičtějších technologií vytápění zpřísňuje evropská i česká legislativa požadavky na emise plynových kotlů. Od září letošního roku nebude možné na území Evropské unie vyrábět a prodávat běžné plynové kotle s nuceným odtahem spalin, takzvané turbo kotle. Jejich emise totiž nebudou vyhovovat přísnějším legislativním limitům. Neznamená to však, že turbo kotel už nebude možné koupit, protože dodavatelé budou moci vyprodat své skladové zásoby.


„Důvodem zákazu výroby a prodeje turbo kotlů jsou příliš vysoké emise oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Již dnes některé běžně prodávané méně kvalitní turbo kotle nesplňují současné emisní požadavky Zákona o ochraně ovzduší číslo 201/2012,“ popisuje situaci na trhu Jaroslav Herman ze společnosti CEOS, která se mimo jiné zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Zákon požaduje u plynových spotřebičů maximálně 120 mg oxidů dusíku a 100 mg oxidu uhelnatého na m3 spalin. Kondenzační kotle těmto limitům bez problémů vyhovují, některé turbo kotle však nikoli,“ doplnil Herman.


Požadavky na emise a zákaz výroby turbo kotlů specifikuje nařízení Evropské komise č. 813/2013 a také Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012. Evropská i česká legislativa navíc počítá s dalším zpřísněním emisních norem. Emise plynových kotlů by proto od roku 2018 měly obsahovat maximálně 65 mg/m3 oxidů dusíku (NOx) a 80 mg/m3 oxidu uhelnatého (CO). I přes přísnější legislativní požadavky si ale majitelé starších kotlů stále budou moci nový turbo kotel instalovat. Podmínkou je však vyhovující stav spalinových cest. V opačném případě bude možné starý kotel nahradit pouze kotlem kondenzačním.


Cílem zpřísnění požadavků na emise a ekodesign plynových spotřebičů je podpora kondenzační technologie ohřevu. Kondenzační kotel využívá pro ohřev vody rovněž zbytkové teplo vzniklé kondenzací plynných spalin. Díky tomu dosahuje účinnosti až 109 % a má velmi úsporný provoz. „Kondenzační plynový kotel je sice cca 2× dražší než běžný turbo kotel, je však velmi úsporný. Vyšší náklady na pořízení kondenzačního kotle v porovnání s běžným plynovým kotlem se majitelům vrátí zhruba za dva až čtyři roky provozu, v závislosti na roční spotřebě plynu,“ uvedl Jaroslav Herman ze společnosti CEOS. „Investici do kondenzačního kotle mohu jednoznačně doporučit. Je též nanejvýš vhodné upravit celý topný systém pro maximální využití kondenzační technologie. Zákazníci, kteří přesto chtějí levný turbo kotel, si budou muset s jeho koupí tento rok pospíšit, a nebo v maximální možné míře udržet při životě stávající kotel pravidelnou roční servisní prohlídkou.“ doplnil Herman.