Lokální distribuční soustavy - LDS

mají statut odběrného místa, kde před napájecím transformátorem je nakoupena elektřina, která je dále (uvnitř LDS) rozúčtována všem dílčím odběratelům. Tento model je obvyklý u obchodních center, logistických areálů, business center apod.

Naše společnost obvykle přebírá v rámci LDS veškeré povinnosti a ujednání související s vyhodnocením, fakturací a sjednáváním odběrů. Developer resp. vlastník objektu nenese žádná rizika a starosti ani náklady spojené s touto agendou. Naopak za pronájem LDS naší společnosti obdrží vlastník objektu roční pravidelnou odměnu.

Veškeré úkony jsou prováděny podle platné legislativy a v souladu s dlouhodobými záměry vlastníka objektu.

Pro precizní vyhodnocení veškerých naměřených veličin používáme speciální databázové vyhodnocovací SW, které dokáží velmi efektivně zpracovat veškeré podklady k fakturovanému médiu a ty obdrží odběratel uvnitř LDS. Tímto způsobem dokážeme vyhodnotit odběry elektřiny, plynu, vody, tepelných čerpadel, kalorimetrů všech měřidel uvnitř LDS.

Současně tímto způsobem řídíme celkem osm různých LDS na území ČR, kde vyhodnocujeme celkem 700 podružných měřicích zařízení. Pro nadcházejícím období je sjednána spolupráce s dalšími LDS.

Celkový roční odběr všech LDS je na úrovni 70 GWh/rok.

tel: +420 776 272 776