zpět

Hospodaříte správně s energiemi?

Hospodaříte správně s energiemi? Víte, že od 5.12.2015 vstoupila v platnost novela zákona, která upravuje nakládání s energiemi ve firmách? Systém měření a monitoringu energií Vám pomůže tuto problematiku vyřešit.
 
Hospodaříte správně s energiemi?
Již od 5. prosince 2015 musí velké firmy (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2005Sb. o hospodaření energií a provést energetický audit nebo nastavit proces trvalého dosahování úspor energií. Při nesplnění nařízení zákona hrozí firmám pokuta až 5 000 000 Kč.
Nejedná se ovšem o zbytečnou legislativu, která firmy jen zatěžuje. Hospodárné nakládání s energiemi má svůj ekonomický smysl. Přináší konkurenční výhody a pozitivně se projeví ve výsledovkách podniků.
Jak povinnost splnit? Máte tyto 3 možnosti:
 1. Zpracovat energetický audit každé 4 roky
 2. Zavést certifikace podle ISO 50001 tj. systém managementu hospodaření s energií bez nutnosti zpracovávat opakovaně energetický audit.
 3. Zavést certifikaci podle ISO 14001 tj. systém environmentálního managementu s nutností zpracovat energetický audit, který ale není nutno každé 4 roky opakovat.  
 Ke získání certifikace doporučujeme postupovat v těchto krocích:
 1. Analyzujte spotřeby a užití energie
 2. Identifikujte oblasti významných spotřeb a potenciálních úspor
 3. Stanovte ukazatele energetické náročnosti, cílových hodnot a akčních plánů k jejich splnění
 4. Realizuje úsporná opatření
 5. Periodicky ověřujte spotřeby a užití energií a stanovte jejich predikce. Tím umožníte efektivní plánování investic.
 
Nabízíme profesionální a přitom uživatelsky přívětivý měřicí a záznamový systém, který: 
 • průběžně zaznamenává data o spotřebě elektrické energie
 • sleduje a zapisuje parametry vypovídající o stavu sítě
 • měří jednotlivé zátěže nebo úseky spotřeby
 • vyhodnocuje spotřebu v čase (denní, týdenní, měsíční, roční)
 • zaznamenává spotřebu dalších médií (voda, plyn, teplo nebo stlačený vzduch) a pomocných veličin (teplota, rychlost větru ...)
 • hlásí ihned poruchové situace pomocí e-mailu
Co Vám systém přinese?  Hladce Vám pomůže projít energetickým auditem či certifikací podle ISO, tím, že:
 1. přesně zjistí skutečný stavu odběrů v monitorovaných objektech
 2. odhalí energeticky náročné procesy a technologie
 3. vytvoří analytické podklady pro rozhodování o možných úsporných opatřeních
 4. dodá podklady pro následnou kontrolu účinnosti provedených úsporných opatření
 5. detekuje včas poruchy a pomáhá omezit vznikající škody
Detailnější seznámení s produktem pro podniky, výrobní závody či nemocnice na vyžádání.