Dodávky elektřiny

Nabídce dodávek elektřiny vždy předchází proces výběru dodavatele a to s přihlédnutím k „ratingu“ ročního odběrového diagramu zákazníka v jeho odběrném místě. Současná praxe potvrzuje, že situace na trhu s příslušnou komoditou se v čase významně mění a je proto potřebné aktuálně sledovat vývoj na trzích, kde jsou značné propady a vzestupy cen. Veškeré tyto změny sledujeme, a proto dokážeme nadstandardně reagovat s nabídkou ve prospěch zákazníka s ohledem na jeho stávající uzavřené kontrakty a jejich případné zvýhodnění pro nadcházející období.

Veškerá agenda související s optimalizací dodávek elektřiny je založena na individuálním přístupu ke každému odběrnému místu. Jedině tak lze docílit potřebných efektů. Finální rozhodnutí k zajištění dodávek elektřiny má vždy zákazník. Od naší společnosti obdrží potřebné informace pro své rozhodování.
 

Ve prospěch zákazníka posuzujeme zejména jeho roční odběrový diagram ve vztahu na

  • Vývoj cen na trhu
  • Nabízený produkt dodavatele
  • Platební podmínky odběratele
  • Rezervovanou kapacitu v odběrném místě
  • Úroveň kompenzačních prostředků
tel: +420 776 272 776