Energetické analýzy, audity a poradenství v odvětví elektroenergetiky jsouvýznamné činnosti vedoucí k úsporám na poplatcích za elektrickou energii. Výstupem jsou obvykle upozornění na zjištěné nedostatky v odběrném místě a je též představen potenciál úsporných opatření na straně zákazníka.

Pro úspěšné vyhotovení energetické analýzy obvykle
od zákazníka požadujeme následující vstupní údaje

  • Kopie faktur za elektřinu (za posledních 12 měsíců)
  • Průběhový hodinový roční odběrový diagram
  • Náhled do stávajících smluv o dodávkách elektřiny
  • Výhled na případné rozšíření (krácení) odběrů v odběrném místě pro nadcházející období
Energetická analýza je obvykle zpracována a zákazníkovi předána do sedmi pracovních dnů od předání objednávky a vstupních dat. Před vypracováním analýzy je se zákazníkem dohodnuta cena a způsob předání výsledků.
tel: +420 776 272 776